Rozliczanie ewidencji w tego rodzaju działalnościach zazwyczaj oczekuje przyjęcia.

Tacholandia.pl jest to serwis wspomagający działalność firm które zajmują się spedycją i transportem. Rozliczanie ewidencji w tego rodzaju firmach bardzo często oczekuje zaangażowania specjalisty który zajmuje się monitorowaniem czasu pracy zatrudnionych kierowców. W przypadku jakichkolwiek niejasności, pracodawca jest narażony na rozmaite roszczenia od kierowców, lub wysokie kary pieniężne w sytuacji kontroli przez PIP, a czasem nawet utratę transportowej licencji, bez której nie można prowadzić takiej firmy. Zatem niezwykle korzystnym rozwiązaniem dla właścicieli firm świadczących usługi transportowe jest rozliczanie kierowców poprzez zewnętrzną firmę. Nasza firma oferuje usługi na terenie całego kraju, i ma przedstawicielstwo we Francji, co jest olbrzymim uproszczeniem dla wszelkich firm które świadczą międzynarodowy transport. Przedsiębiorstwa zajmujące się transportem na terytorium Francji muszą obowiązkowo mieć przedstawiciela, który będzie pośrednikiem między francuskimi służbami, kierowcą a przedsiębiorcą. Absolutnie każdy klient naszego serwisu posiada własnego opiekuna, który prowadzi oraz kontroluje wszystkie rozliczenia jego firmy. Usługi naszego serwisu obejmują głównie przygotowanie dokumentacji pracowniczej, rozliczanie czasu pracy kierowców, rozliczanie płacy minimalnej we wszystkich europejskich krajach, rozliczanie podróży służbowych w Polsce i zagranicą, reprezentacja i wsparcie w trakcie wszystkich kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Transportu drogowego, i przygotowanie wszystkich regulaminów wynagrodzeń i pracy. Wszystkie nasze usługi oferujemy w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Gwarantujemy klientom naszej firmy dopasowany indywidualnie serwis, bardzo wysoką jakość, kompleksowość oraz całkowite bezpieczeństwo. Pracujemy tylko i wyłącznie z wykorzystaniem programów które rekomendowane są poprzez ITD o oraz dodatkowo PIP. Praca w firmie transportowej niewątpliwie wymaga znajomości nieustannie ulegających zmianom norm prawa. Za sprawą naszych szkoleń zarówno kadra zarządzająca, jak i kierowcy mogą bez obaw wykonywać własną pracę, mając 100% pewność, iż nie naruszają jakichkolwiek przepisów. Jesteśmy specjalistami z zakresu warsztatów związanych z czasem pracy kierowców, czasem podróży, przerw oraz odpoczynków w transporcie, wszelkimi obowiązkami wynikającymi z Ustawy o Czasie Pracy Kierowców, rozporządzenia nr 561/2006 oraz dodatkowo rozporządzenia nr 165/2014. Prowadzimy również szkolenia z zakresu obowiązków które powiązane są z wyposażeniem kierowcy w konieczne dokumentami oraz sprawnością techniczną pojazdów przed rozpoczęciem pracy, obsługą tachografów, oraz postępowaniem w przypadku wszelkich naruszeń przepisów określonych w rozporządzeniu 561/2006, oraz Ustawie o Czasie Pracy Kierowców. Wszelkich naszych klientów edukujemy też, w jaki sposób właściwie rozważyć a także ewidencjonować swój czas pracy, rozliczać wszystkie nadgodziny, pracę w nocnych godzinach i płace za dyżury, w jaki sposób prowadzić pracowniczą dokumentację, rozliczać wszystkie podróże służbowe, czy minimalne wynagrodzenia obowiązujące w UE. Wszystkie nasze szkolenia odbywają się głównie w Kielcach, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, jednakże jesteśmy w stanie zorganizować tego typu szkolenie na terenie całego kraju.

Zobacz: ewidencja czasu pracy kierowców